Realizácie


Rekonštrukcia elektro-kotolňe 
Lučenec

sluzby

Hydraulické regulovanie vykurovacej sústavy v objektoch SSE

sluzby

Rekonštrukcia ústredného vykurovania a zdravotechniky
v priestoroch fitnes centra JGYM

sluzby

Novostavba administrativného objektu
- zdravotechnika
- ústredné vykurovanie
- parná prípojka

sluzby

Rekonštrukcia plynovej kotolňe
BD Skalka - Lietavská Lúčka

sluzby

Rozvod technických plynov - Rozvod dusíka

sluzby

Výrobno skladová hala
NORTH GATE T10

Martin - Zdravotechnika

sluzby

Bytový dom
- zdravotechnika
- ústredné vykurovanie
- verejný plynovod
- distribučný plynovod
-splašková a dažďová kanalizácia

sluzby

Obytný súbor GRAND KOLIBA
- zdravotechnika
- vodovodná prípojka
- areálový plynovod
- splašková a dažďová kanalizácia

sluzby

Výrobno skladová hala KRASNO NAD KYSUCOU
- zdravotechnika
- splašková kanalizácia
- vodovod
- dusík

sluzby